Program Hakkında

Bu program; Muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere program öğrencilerine, ülkemizde 01.01.1994 tarihinde uygulamaya konulan “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” ile ilgili temel bilgi ve beceriler uygulamalı olarak öğretilmektedir. İki yıllık muhasebe eğitimi süresince öğrencilere, temel muhasebe ve gerekli genel bilgi ve dersleri I.sınıfta, ihtisas muhasebelerini içeren mesleki dersler ağırlıklı olarak II. sınıfta okutulmaktadır.
Muhasebe programı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde muhasebe işlerinin daha kısa sürede hızlı olarak, güvenilir, kaliteli ve düşük maliyetli yapılabilmesi amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu yönde daha aktif kullanarak ülkemizde bu alandaki ihtiyacı karşılayabilmek için ara meslek elemanı yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Bu bölümlerde uygulanan iki yarıyıllık lisans öğrenimine hazırlık ve dört yarıyıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra lisans diploması almaya hak kazanarak iş dünyasına bilgili,yetenekli, gelişmelere açık ve problemlere bilimsel çözümler getirebilen yönetici adayı olarak katılabilirler.

Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler şunlardır;

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İşletme
- İşletme Bilgi Yönetimi
- İşletme- Ekonomi
- Muhasebe
- Muhasebe Bilgi Sistemleri
- Muhasebe ve Finansal Yönetim
- Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
- Uluslararası Finans
- Uluslararası İşletmecilik
- Uluslararası Ticaret
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
- İşletme Enformatiği
- Lojistik Yönetimi
- Uluslararası Ticaret ve Finansman

Aynı zamanda program öğrencileri dikey geçiş sınavına girmeksizin ve lisans programına hazırlık almaksızın Açık Öğretim Fakültesinin İşletme,İktisat bölümünün üç ve dördüncü sınıf derslerini vererek lisans tamamlayabilmektedirler. 

Etiket: Program Tanıtımı