MİSYONUMUZ

İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen,
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen,
*Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan,
*Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen,
Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim,
Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen,
Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen,
*Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen,
Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilmek,
Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Etiket: Misyon Vizyon